Gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BFix, Davy Baten of rechthoudende derden. Voor het gebruik van fotomateriaal en/of teksten is er steeds uitdrukkelijke toestemming nodig.